صفحه اصلي 
 

سامانه سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

1. شکایات و اعلامات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئوليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.
2. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه مشخصات خود را وارد نمایید تا امکان ارسال کد پیگیری و اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداري شماره پیگیری و عدم افشاي آن به ديگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.
3. رسیدگی به شکایات وارده در خصوص کارکنان و پیمانکاران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ امکان رسیدگی خواهد داشت.
4.  مطالبه وام، مساعدت، كمك‌هاي مالي و درخواست کار و نظاير آن در این سامانه قابل رسیدگی نخواهد بود
5. درصورت عدم ذکر دقیق مرجع مورد شکایت، رسیدگی به آن امکان پذیر نخواهد بود.
6. چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.
7. سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،  لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.
8. چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید، در غیر اینصورت به عنوان اعلامیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
9. درخصوص شرکت های (خصوصی) مدیرعامل یا فردی بعنوان نماینده شرکت مربوطه با ارائه مشخصات کامل می تواند شکایت خود را مطرح تا مورد بررسی واقع گردد.
10. شکايت بايد متضمن هويت، نشاني، کد ملي و کدپستي شاکي و مقرون به دلايل و با امضاء وي باشد ، فلذا شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.
11.  شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد. به عبارتي ديگر در صورتي كه از یک شخص یا واحد و يا چند شخص در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك از اشخاص و براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.
12. ضمناً پيگيري شكايت‌هاي خارج از اين سامانه كه قبلاً به شرکت ارسال شده است از طريق مراجعه حضوري و تماس تلفني امكان‌پذير است.
 13.    پس از وارد كردن مشخصات اشخاص و متن شكايت خود و ديگر اطلاعات مورد نياز در سامانه، از سوي سيستم يك شماره پيگيري براي شما صادر ميشود كه به وسيله آن ميتوانيد در همين سامانه و در هر لحظه از مرحله رسيدگي به شكايت خود در شرکت توزیع آگاهي كسب نمايند.
14. سایر راههای ارتباطی و ثبت شکایت از طریق ستاد خبری دفتر حراست به شماره تماس به صورت شبانه روزی 88061001-88057044 و شماره پیامکی 21121 امکان پذیر خواهد بود.

15.در صورت درج مشخصات شخصی فرد مطلع، محرمانگی ماهیت گزارشگر تخلف در راستای حمایت از وی و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی محفوظ خواهد ماند.

16.در صورت اثبات تخلف و یا جرم، فرد اطلاع دهنده تشویق می گردد.

نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی: *
شماره تماس: *
نشانی کامل: *
موضوع و متن درخواست: *


شماره پیگیری

جهت بازیابی کد رهگیری رو این لینک کلیک نمایید

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل